ALLAH (c.c.)ün Kelamı

Söylev, Allah ’ın Sübuti sıfatlarından Allah ’ta bulunması acil olan tavır niteliğini belirtir. Allah bu sıfatı ile peygamberler aracılığıyla kumanda ve yasaklar koyar, haberler verir. Anca konuşmasının mahiyeti bilinemez. Flört ’dakika ’keza Allah ’ın konuşma niteliğine kalıp olduğunu bildiren kaba sayıda âyet vardır. “Musa, ödev ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip hem Rabb ’i onunla konuşunca… […]

Allah (c.c) admin 16 Temmuz 2015 Devamını Oku

Allah (Azze ve Celle’nin) 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli

Allah (Celle Celalühü) ’ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kez Zikir Edilmelidir 1 – ALLÂH :   Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah ’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.  Allah zikrine aralıksız kişinin derecesi hem Allah katında da halk müziği katında artar. Insanlar aralarında; halk, meşhur, etkili pahalı amma […]

Allah (c.c) admin 16 Temmuz 2015 Devamını Oku

ABD’den Yemen saldırısına destek

Yemen ’de Şii Husilerden oluşan Ensarullah Hareketi ’nin başkent Sana ’nın peşinde Taiz birlikte liman kenti Aden ’i de ele geçirmesi ve Rektör Hadi ’nin Aden ’i din değiştirme ederek kayıplara karışmasının ardındaki Suudi ArabistanYemen ’e ıtır saldırısı düzenledi. OPERASYONA 10 VATAN TANIDIK VERDİ Gece saatlerinde kameraların karşısına başka Suudi Arabistan ’ın ABD Büyükelçisi Abdül […]

Tarihi admin 16 Temmuz 2015 Devamını Oku

ES’ARİ MEZHEBİ

Ebu ’l-Hasen el-Hanım ’ârî ’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ ’ira” gelir. Bayan ’ariyye ismi, bütün ne o kadar, Ehl-i Sünnete mensup iki ekolden birisinin ismi olsa hem, bu ekolün ortaya çıkışı dikkate alındığında, ehl-i bidata mukabil kullanılması itibariyle tahmini anlamda Mâtûridîyye ’yi hem içine alarak, Ehl-i Hadis ’delik genel […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

MATÜRİDİ MEZHEBİ

İslâm akaidinde imam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridiyye nisbet edilen diyanet. İmam Ebu Mansur el-Mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir. Alemü ’l-Hudâ, İmamü ’l-Huda ve el-Mütekellim lakablarıyla de anılan Matüridi aşağı yukarı 238/852 ’hem de Maveraünnehir ’ayrıca yerleşmiş Semerkand ’ın Matürid köyünde doğmuştur. 333/944 ’te Semerkand ’hem de […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

FIKHİ MEZHEBLER

FIKH-I EKBER Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı A ’yokuş Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ’nin itikâda ilgili az ve açık saçık eseri. Fıkıh, Mecelle ’da “şer ’î rol; meseleleri bilmek” (madde, I) şeklinde tanımlama edilmişse hem Ebû Hanife devrinde, birçok ilimlerin hemen şimdi bağımsızlığını kazanmadığı amma dönemde fıkıh, kelâm kesin ve diyanet esaslarını da içine alıyordu. Eser […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

HANEFİ MEZHEBİ

İmam-ı Âzam lâkabıyla şan bulan Ebû Hanîfe ’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife ’nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı fakat Zûta ’dır. Zûta, Irak ve İran ’ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman yetişkin ve Kûfe ’ye yerleşmiştir. ŞU ve oğlu Sâbit Kûfe ’da Hz. Ali ile görüşmüştür Ebû Hanîfe H. […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

Mezheb Nedir

Sözlük anlamı defolup gitmek, incelemek, gidilen kanal demektir. Mecazi kadar şahsi gösterme, dindarlık ve öğreti karşılığında hem kullanılır. Dönem gibi bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilgili, karakteristik kural ve yöntemlerle oluşturduğu diyanet veya ilke sistemini dile getirir. İslâm tarihinde, mezheb kelimesi genel olarak itikadi, devlet ve fıkhi görüşlerin hep karşı kullanılmıştır. Buna çözüm siyasal ve itikadi […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

Cinler

Cinler, azizler ve şeytanlar gibi us ve sansasyon organlarımızla kavrayamadığımız, gizli-yabancı varlıklardandır. Cinler etrafında, hep yaratılanların yaratıcısı Iktidardaki Rabbimizin insanlığa ulaştırdığı mesajların yaklaşık arada olduğu Çapkın ’dakika-ı Kerim ayrıca  bilmemiz beklenen ölçüde açıklamalar verilmiştir. Cinnin yaratılışı o şekilde ifade etme olunmaktadır: “Cinleri temel ateşten yarattı. “(Rahman Suresi) ” Cinleri ayrıca bir kat daha öncelikle zehirli ateşten yaratmıştık.”(Hicr 27) […]

İlmihal admin 21 Haziran 2015 Devamını Oku

Hac ve Önemi

İslâm sartlarinin besincisi hac ’dir. Hac,belirtilen zamanda, belirtilen yerleri spesifik bir sekilde misafirlik etmektir. Hicretin dokuzuncu yilinda farz olmustur. Hac hem emtia, keza ceset -li yapilan kimi ibadettir. Belirtilmiş sartlari tasiyan müslümanlarin ömründe bir kere hacca gitmesi farzdir. Allah ’boşluk bütün emrinde oldugu olası haccin farz kilinmasinda keza amma şiddetli hikmetler ve faydalar vardir. Çesitli […]

İlmihal admin 18 Mayıs 2015 Devamını Oku