ALLAH (c.c.) ad Kelamı

Konuşma, Allah ’ın Sübuti sıfatlarından Allah ’ta bulunması kaçınılmaz olan adres niteliğini belirtir. Allah bu sıfatı birlikte peygamberler aracılığıyla yetki ve yasaklar koyar, haberler verir. Kıtı Kıtına konuşmasının mahiyeti bilinemez. Flört ’dakika ’keza Allah ’ın hüner niteliğine öğretmen olduğunu belirten şiddetli sayıda âyet vardır. “Musa, görev ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip hem de Rabb ’i […]

Allah (c.c) admin 5 Ekim 2015 Devamını Oku

Allah (c.c) 99 ismi-Sır ve Faziletleri, Kaç Kere Zikir Edilmeli

Allah (Celle Celalühü) ’ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Bilinmeyen ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmelidir 1 – ALLÂH :   Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah ’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.  Allah zikrine devam eden kişinin derecesi de Allah katında hem ahali katında artar. Millet arasında; halka özgü, sayılan, tesirli pahalı […]

Allah (c.c) admin 5 Ekim 2015 Devamını Oku

Burun Estetiği

Gelişen teknoloji artık sağlık alanında da hızlı reformlar oluşturmaktadır. Sağlık ve estetik insan olabilmenin hem iç hem de dış faktörlerinin birleşmesidir. Burun sorunları ülkemizde hem sağlık açısından hem de görünüş açısından önemli bir sorunu olmaktadır. Sağlıklı burun yapısı için hizmet veren estetik merkezleri gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık ve güzellik günümüzde gerçekten çok önemli bir yere […]

Tarihi admin 26 Eylül 2015 Devamını Oku

ALLAH (c.c.)ün Kelamı

Söylev, Allah ’ın Sübuti sıfatlarından Allah ’ta bulunması acil olan tavır niteliğini belirtir. Allah bu sıfatı ile peygamberler aracılığıyla kumanda ve yasaklar koyar, haberler verir. Anca konuşmasının mahiyeti bilinemez. Flört ’dakika ’keza Allah ’ın konuşma niteliğine kalıp olduğunu bildiren kaba sayıda âyet vardır. “Musa, ödev ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip hem Rabb ’i onunla konuşunca… […]

Allah (c.c) admin 16 Temmuz 2015 Devamını Oku

Allah (Azze ve Celle’nin) 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kere Zikir Edilmeli

Allah (Celle Celalühü) ’ın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) Sır ve Faziletleri – Kaç Kez Zikir Edilmelidir 1 – ALLÂH :   Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah ’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.  Allah zikrine aralıksız kişinin derecesi hem Allah katında da halk müziği katında artar. Insanlar aralarında; halk, meşhur, etkili pahalı amma […]

Allah (c.c) admin 16 Temmuz 2015 Devamını Oku

ABD’den Yemen saldırısına destek

Yemen ’de Şii Husilerden oluşan Ensarullah Hareketi ’nin başkent Sana ’nın peşinde Taiz birlikte liman kenti Aden ’i de ele geçirmesi ve Rektör Hadi ’nin Aden ’i din değiştirme ederek kayıplara karışmasının ardındaki Suudi ArabistanYemen ’e ıtır saldırısı düzenledi. OPERASYONA 10 VATAN TANIDIK VERDİ Gece saatlerinde kameraların karşısına başka Suudi Arabistan ’ın ABD Büyükelçisi Abdül […]

Tarihi admin 16 Temmuz 2015 Devamını Oku

ES’ARİ MEZHEBİ

Ebu ’l-Hasen el-Hanım ’ârî ’nin (324/935-36) öncülüğünü yaptığı, kelâm metodunu benimseyen kelâm ekolü. Çoğulu “Eşâ ’ira” gelir. Bayan ’ariyye ismi, bütün ne o kadar, Ehl-i Sünnete mensup iki ekolden birisinin ismi olsa hem, bu ekolün ortaya çıkışı dikkate alındığında, ehl-i bidata mukabil kullanılması itibariyle tahmini anlamda Mâtûridîyye ’yi hem içine alarak, Ehl-i Hadis ’delik genel […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

MATÜRİDİ MEZHEBİ

İslâm akaidinde imam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridiyye nisbet edilen diyanet. İmam Ebu Mansur el-Mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub olanların meydana getirdiği topluluğa Matüridiyye denilir. Alemü ’l-Hudâ, İmamü ’l-Huda ve el-Mütekellim lakablarıyla de anılan Matüridi aşağı yukarı 238/852 ’hem de Maveraünnehir ’ayrıca yerleşmiş Semerkand ’ın Matürid köyünde doğmuştur. 333/944 ’te Semerkand ’hem de […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

FIKHİ MEZHEBLER

FIKH-I EKBER Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı A ’yokuş Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ’nin itikâda ilgili az ve açık saçık eseri. Fıkıh, Mecelle ’da “şer ’î rol; meseleleri bilmek” (madde, I) şeklinde tanımlama edilmişse hem Ebû Hanife devrinde, birçok ilimlerin hemen şimdi bağımsızlığını kazanmadığı amma dönemde fıkıh, kelâm kesin ve diyanet esaslarını da içine alıyordu. Eser […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku

HANEFİ MEZHEBİ

İmam-ı Âzam lâkabıyla şan bulan Ebû Hanîfe ’ye izâfe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife ’nin asıl adı Numân, babasının adı Sâbit, dedesinin adı fakat Zûta ’dır. Zûta, Irak ve İran ’ın müslümanların eline geçmesinden sonra müslüman yetişkin ve Kûfe ’ye yerleşmiştir. ŞU ve oğlu Sâbit Kûfe ’da Hz. Ali ile görüşmüştür Ebû Hanîfe H. […]

Genel admin 30 Haziran 2015 Devamını Oku